ad

Tài liệu tham khảo

STT Tài liệu Tải về
01 Tiếng Anh kỹ thuật môi trường (B)
02 Tiếng Anh kỹ thuật môi trường (A)
03 Từ điển Anh - Việt chuyên ngành môi trường
04 Từ vựng tiếng anh ngành nước
05 Một số thuật ngữ khoa học và kỹ thuật môi trường thông dụng
06 Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT ngày 06 tháng 09 năm 2007: Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
07 Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT ngày 06 tháng 09 năm 2007: Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP về phí BVMT đối với nước thải
08 Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 05 năm 2008: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
09 Decision No. 23/2006 / QD-BTNMT of December 26, 2006: Promulgating the List of hazardous wastes
10 Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003: Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THÔNG ĐIỆP XANH

Địa chỉ: 20G Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84.028) 3814 3583

Fax: (84.028) 3814 3591

Email: thongdiepxanh@gmail.com

Hotline: 0903. 926. 077

đăng ký nhận bản tin

Đăng ký ngay để nhận thông tin mới nhất từ Thông Điệp Xanh

Brochure Thông điệp xanh
Download