ad

Tài liệu tham khảo

STT Tài liệu Tải về
01 Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT ngày 06 tháng 09 năm 2007: Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
02 Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT ngày 06 tháng 09 năm 2007: Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP về phí BVMT đối với nước thải
03 Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 05 năm 2008: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
04 Decision No. 23/2006 / QD-BTNMT of December 26, 2006: Promulgating the List of hazardous wastes
05 Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003: Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
06 Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006: Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng kí, cấp phép hành nghề, mã số quản lí chất thải nguy hại
07 Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 09 năm 2006: Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá MT chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động MT
08 Quyết định số 2575/1999/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 08 năm 1999: Về việc ban hành Quy chế quản lí chất thải y tế
09 Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 09 năm 2006: Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
10 Nghị định của Chính phủ số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009: Quy định về xử lí vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THÔNG ĐIỆP XANH

Địa chỉ: 20G Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84.028) 3814 3583

Fax: (84.028) 3814 3591

Email: thongdiepxanh@gmail.com

Hotline: 0903. 926. 077

đăng ký nhận bản tin

Đăng ký ngay để nhận thông tin mới nhất từ Thông Điệp Xanh

Brochure Thông điệp xanh
Download