ad

Tài liệu tham khảo

STT Tài liệu Tải về
01 Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006: Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng kí, cấp phép hành nghề, mã số quản lí chất thải nguy hại
02 Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 09 năm 2006: Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá MT chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động MT
03 Quyết định số 2575/1999/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 08 năm 1999: Về việc ban hành Quy chế quản lí chất thải y tế
04 Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 09 năm 2006: Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
05 Nghị định của Chính phủ số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009: Quy định về xử lí vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
06 Quyết định số 155/1999/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 07 năm 1999: Về việc ban hành Quy chế quản lí chất thải nguy hại
07 Nghị định của Chính phủ số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường NĐCP 21-2008.
08 Nghị định của Chính phủ số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
09 Nghị định của Chính phủ số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường NĐCP 81-2006.
10 Nghị định của Chính phủ số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007: Quy định về quản lí chất thải rắn NĐCP 59-2007.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THÔNG ĐIỆP XANH

Địa chỉ: 20G Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84.028) 3814 3583

Fax: (84.028) 3814 3591

Email: thongdiepxanh@gmail.com

Hotline: 0903. 926. 077

đăng ký nhận bản tin

Đăng ký ngay để nhận thông tin mới nhất từ Thông Điệp Xanh

Brochure Thông điệp xanh
Download