ad
Loading: %

Tài liệu tham khảo

STT Tài liệu Tải về
01 Quyết định số 155/1999/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 07 năm 1999: Về việc ban hành Quy chế quản lí chất thải nguy hại
02 Nghị định của Chính phủ số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường NĐCP 21-2008.
03 Nghị định của Chính phủ số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
04 Nghị định của Chính phủ số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường NĐCP 81-2006.
05 Nghị định của Chính phủ số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007: Quy định về quản lí chất thải rắn NĐCP 59-2007.
06 Nghị định của Chính phủ số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2005: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước NĐCP 34-2005.
07 Nghị định của Chính phủ số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường NĐCP 80-2006.
08 Nghị định của Chính phủ số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2003: Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải NĐCP 67-2003.
09 Nghị định của Chính phủ số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004: Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước NĐCP 149-2004.
10 Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường. Thông tư 04-2008 BTNMT.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THÔNG ĐIỆP XANH

Địa chỉ: 20G Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84.028) 3814 3583

Fax: (84.028) 3814 3591

Email: thongdiepxanh@gmail.com

Hotline: 0903. 926. 077

đăng ký nhận bản tin

Đăng ký ngay để nhận thông tin mới nhất từ Thông Điệp Xanh

Brochure Thông điệp xanh
Download