Loading: %

Hỏi đáp

Quốc hội bàn chuyện lỗ lãi của các tập đoàn nhà nước

Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi tới các đại biểu trong phiên họp cuối tuần trước, có 47 tập đoàn, tổng công ty đang tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và góp vốn quỹ đầu tư. Trong đó, tổng số vốn đầu tư tài chính đến cuối năm 2006 là trên 6.400 tỷ đồng, cuối năm 2007 khoảng 16.200 tỷ đồng và cuối năm 2008 là 21.164 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu suất đầu tư (lợi nhuận trên vốn đầu tư) của hầu hết các tập đoàn tổng công ty đều thấp hơn so với đầu tư vào ngành kinh doanh chính của các đơn vị này.

Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi tới các đại biểu trong phiên họp cuối tuần trước, có 47 tập đoàn, tổng công ty đang tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và góp vốn quỹ đầu tư. Trong đó, tổng số vốn đầu tư tài chính đến cuối năm 2006 là trên 6.400 tỷ đồng, cuối năm 2007 khoảng 16.200 tỷ đồng và cuối năm 2008 là 21.164 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu suất đầu tư (lợi nhuận trên vốn đầu tư) của hầu hết các tập đoàn tổng công ty đều thấp hơn so với đầu tư vào ngành kinh doanh chính của các đơn vị này.

Copy of Quốc hội bàn chuyện lỗ lãi của các tập đoàn nhà nước

Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi tới các đại biểu trong phiên họp cuối tuần trước, có 47 tập đoàn, tổng công ty đang tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và góp vốn quỹ đầu tư. Trong đó, tổng số vốn đầu tư tài chính đến cuối năm 2006 là trên 6.400 tỷ đồng, cuối năm 2007 khoảng 16.200 tỷ đồng và cuối năm 2008 là 21.164 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu suất đầu tư (lợi nhuận trên vốn đầu tư) của hầu hết các tập đoàn tổng công ty đều thấp hơn so với đầu tư vào ngành kinh doanh chính của các đơn vị này.

Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi tới các đại biểu trong phiên họp cuối tuần trước, có 47 tập đoàn, tổng công ty đang tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và góp vốn quỹ đầu tư. Trong đó, tổng số vốn đầu tư tài chính đến cuối năm 2006 là trên 6.400 tỷ đồng, cuối năm 2007 khoảng 16.200 tỷ đồng và cuối năm 2008 là 21.164 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu suất đầu tư (lợi nhuận trên vốn đầu tư) của hầu hết các tập đoàn tổng công ty đều thấp hơn so với đầu tư vào ngành kinh doanh chính của các đơn vị này.

Câu hỏi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THÔNG ĐIỆP XANH

Địa chỉ: 20G Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84.028) 3814 3583

Fax: (84.028) 3814 3591

Email: thongdiepxanh@gmail.com

Hotline: 0903. 926. 077

đăng ký nhận bản tin

Đăng ký ngay để nhận thông tin mới nhất từ Thông Điệp Xanh

Brochure Thông điệp xanh
Download