Quốc hội bàn chuyện lỗ lãi của các tập đoàn nhà nước
Trả lời:
Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi tới các đại biểu trong phiên họp cuối tuần trước, có 47 tập đoàn, tổng công ty đang tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và góp vốn quỹ đầu tư. Trong đó, tổng số vốn đầu tư tài chính đến cuối năm 2006 là trên 6.400 tỷ đồng, cuối năm 2007 khoảng 16.200 tỷ đồng và cuối năm 2008 là 21.164 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu suất đầu tư (lợi nhuận trên vốn đầu tư) của hầu hết các tập đoàn tổng công ty đều thấp hơn so với đầu tư vào ngành kinh doanh chính của các đơn vị này.

Chỉ tính riêng năm 2008, thị trường chứng khoán suy giảm mạnh, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty đều bị thua lỗ hoặc không phát sinh lợi nhuận. Tính đến hết tháng 12/2008, tổng mức đầu tư của Tập đoàn Điện lực (EVN) vào chứng khoán là 214 tỷ đồng; các tập đoàn góp vốn vào quỹ đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 368,9 tỷ đồng; Tập đoàn Cao Su VN 271 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy 144 tỷ đồng… đều không phát sinh lợi nhuận.

Nếu bạn có thắc mắc
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi