Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Mũi Né ResortChủ Đầu Tư  : CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẦN ĐẶNG
Địa điểm dự án
: 144 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết - Bình Thuận.
Công suất
: Q = 50m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng 
: Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí dính bám.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt của Du khách lưu trú tại khu du lịch.
Năm thực hiện
: 22/09/2008
Thời gian thực hiện  : 75ngày (kể từ ngày 22/09/2008)
Phạm vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.