Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sạch Metro FV Dalat Flatform


Chủ Đầu Tư  : METRO CASH & CARRY VIETNAM
Trụ sở công ty : An Phú - An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.
Địa điểm dự án : Quốc lộ 20, Xã Định An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Công suất
: Q = 5000lít/giờ.
Công nghệ áp dụng 
: Áp dụng công nghệ lọc than hoạt tính, lọc tinh và tiệt khuẩn UV tiên tiến.
Nguồn gốc nước sạch : Khai thác từ nguồn nước ngầm của công trình.
Năm thực hiện
: 07/08/2007
Thời gian thực hiện  : 30ngày (kể từ ngày 07/08/2007)
Phạm vi công việc
: Thiết kế công nghệ, lắp đặt thiết bị, vận hành hệ thống và chuyển giao công nghệ.