Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Takalau Resort. 

Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO
Địa điểm dự án
: Nguyễn Đình Chiểu, KP5, Phường Phú Hài, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Công suất
Q = 30m3/ngàyđêm.
Công nghệ áp dụng  
: Công nghệ sinh học hiếu khí dính bám.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong lưu trú của du khách.
Năm thực hiện
: 29/03/2012
Thời gian thực hiện  : 90ngày (kể từ ngày 29/03/2012)
Phạm vi công việc
: Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.