Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty May Đại Việt. 

Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐẠI VIỆT
Địa điểm dự án
: 62 Tân Thành, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Công suất
Q = 10m3/ngàyđêm.
Công nghệ áp dụng  
: Công nghệ sinh học hiếu khí dính bám.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt của công nhân.
Năm thực hiện
: 26/08/2012
Thời gian thực hiện  : 70ngày (kể từ ngày 26/08/2012)
Phạm vi công việc
: Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thả