Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Pulchra Resort 

Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHONG
Địa điểm dự án
: Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
Công suất
Q = 100m3/ngàyđêm.
Công nghệ áp dụng  
: Công nghệ sinh học hiếu khí dính bám.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong lưu trú của du khách.
Năm thực hiện
: 29/03/2011
Thời gian thực hiện  : 60ngày (kể từ ngày 29/03/2011)
Phạm vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.