Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH Sơn Tuyền


Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY TNHH SƠN TUYỀN
Địa điểm dự án
: Thôn 5, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận.
Công suất
: Q = 30m3/ngàyđêm.
Công nghệ áp dụng 
: Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí dính bám.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình chế biến các sản phẩm thủy hải sản
Năm thực hiện
: 14/12/2009.
Thời gian thực hiện
: 90ngày (kể từ ngày 14/12/2009).
Phạm vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.