Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công ty Unitek Enterprise

Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY TNHH UNITEK ENTERPRISE
Địa điểm dự án
: Lô C8, Khu công nghiệp Loteco, Tỉnh Đồng Nai.
Công suất
: Q = 600m3/ngàyđêm.
Công nghệ áp dụng 
: Công nghệ bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng.
Nguồn gốc nước thải
: Nước thải phát sinh trong quá trình giết mổ gia cầm.
Năm thực hiện
: 27/08/2010
Thời gian thực hiện : 10ngày (kể từ ngày 27/08/2010)
Phạm vi công việc
: Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.