Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH DK Vina

Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY TNHH DK VINA
Địa điểm dự án
: Lô D10, Khu công nghiệp Việt Hương 2, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Công suất
: Q = 150m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng 
: Công nghệ sinh học hiếu khí lơ lửng kết hợp với xử lý hóa lý.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình dệt nhuộm và sinh hoạt.
Năm thực hiện
: 07/06/2010
Thời gian thực hiện  : 30ngày (kể từ ngày 07/06/2010)
Phạm vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.