Cung cấp thiết bị

Cung cấp thiết bị, dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai.

Cung cấp thiết bị xử lý nước sạch sinh hoạt – công nghiệp.

Cung cấp thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt – công nghệp.

Cung cấp thiết bị xử lý ô nhiễm không khí.

Cung cấp máy bơm, hoá chất, vi sinh, phụ tùng nước - môi trường.