Chủ Đầu Tư 

: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE

Địa điểm dự án

:289/1 Ung Văn Khiêm,P.25,Q.Bình Thạnh,Tp.HCM.

Công suất

Q = 300 lít/giờ

Nước sau xử lý 

: QCVN 02:2009/BYT

Nguồn nước

: Nguồn nước giếng bị nhiễm phèn nặng.

Năm thực hiện

: 2016

Thời gian thực hiện 

: 14ngày

Phạm vi công việc

: Thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước giếng.