Tư vấn, thiết kế trạm xử lý nước thải khu du lịch Thế kỷ 21

Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG TRUNG SƠN
Địa điểm dự án
: 16 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết - Bình Thuận.
Công suất
: Q = 50m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng 
: Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt của Du khách lưu trú tại khu du lịch.
Năm thực hiện
: 04/07/2007
Thời gian thực hiện  : 60ngày (kể từ ngày 04/07/2007)
Phạm vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.