Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Thái Hòa Resort.


Chủ Đầu Tư  : DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HÒA
Địa điểm dự án
: 56 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết - Bình Thuận.
Công suất
: Q = 70m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng 
: Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt của Du khách lưu trú tại khu du lịch.
Năm thực hiện
: 18/10/2008
Thời gian thực hiện  : 90ngày (kể từ ngày 18/10/2008)
Phạm vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.