Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Terracotta Resort & Spa


Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY TNHH BỐN MÙA
Địa điểm dự án
: 28 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết - Bình Thuận.
Công suất
: Q = 70m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng 
: Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt của Du khách lưu trú tại khu du lịch.
Năm thực hiện
: --/11/2005
Thời gian thực hiện  : 90ngày (kể từ ngày --/11/2005)
Phạm vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.