Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Romana Resort


Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ROMANA
Địa điểm dự án
: Km8, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết - Bình Thuận.
Công suất
: Q = 150m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng 
: Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt của Du khách lưu trú tại khu du lịch.
Năm thực hiện
: --/--/2007
Thời gian thực hiện  : 90ngày (kể từ ngày --/--/2007)
Phạm vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.