Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu biệt thự cao cấp Domaine Mũi Né.


Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KINH DOANH NHÀ MINH THÀNH
Địa điểm dự án
: Khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết - Bình Thuận.
Công suất
: Q = 300m3/ngàyđêm.
Công nghệ áp dụng 
: Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt của dân cư sinh sống trong khu Biệt thự.
Năm thực hiện
: 10/12/2008
Thời gian thực hiện  : 90ngày (kể từ ngày 10/12/2008)
Phạm vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.