Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty cổ phần XNK Minh Tiến


Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MINH TIẾN
Địa điểm dự án
: Huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Công suất
: Q = 150m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng 
: Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí tăng trưởng dạng lơ lửng.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất gỗ và sinh hoạt.
Năm thực hiện
: 25/09/2009
Thời gian thực hiện  : 90ngày (kể từ ngày 25/09/2009)
Phạm vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.