Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp nhà máy chế biến thực phẩm Duy Hải 

Chủ đầu tư  
: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DUY HẢI
Địa điểm dự án : Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Công suất
: Q = 10m3/giờ.
Công nghệ áp dụng 
: Xử lý bằng phương pháp cơ học - lọc hấp phụ bằng than hoạt tính.
Năm thực hiện
: 2005
Pham vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị xử lý nước sạch.