Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp Chi nhánh Công ty Cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ


Chủ Đầu Tư  : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ KIM MỸ NGHỆ HODOTA
Địa điểm dự án : Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.
Công suất
: Q = 100m3/ngày.
Công nghệ áp dụng 
: Áp dụng công nghệ hóa lý tạo bông kết hợp lọc than hoạt tính, lọc tinh và tiệt khuẩn UV.
Nguồn gốc nước sạch : Khai thác từ nguồn nước ngầm của công trình.
Năm thực hiện
: 25/01/2008
Thời gian thực hiện  : 45ngày (kể từ ngày 25/01/2008)
Phạm vi công việc
: Thiết kế công nghệ, lắp đặt thiết bị, vận hành hệ thống và chuyển giao công nghệ.