Thiết kế hệ thống cấp thoát nước Khu Du Lịch Sinh Thái.


 Chủ Đầu Tư    CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN CAO 
 Địa điểm dự án
: Thôn Vĩnh Hy, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
 Công suất    Q = 250m3/ngàyđêm.
 Năm thực hiện   : 17/06/2011.
 Phạm vi công việc : Thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.