Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Đất Mũi Resort.Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẠI DƯƠNG MŨI NÉ.
Địa điểm dự án
: Số 10 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết - Bình Thuận.
Công suất
: Q = 50m3/ngàyđêm.
Công nghệ áp dụng 
: Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt du khách và nhân viên Resort.
Năm thực hiện
: 20/12/2010
Thời gian thực hiện  : 15ngày (kể từ ngày 20/12/2010)
Phạm vi công việc
: Thay thế, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải.